+48/42/687 24 36

Dotacje

NASTAL SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.:

Rozwój Spółki NASTAL SKY dotkniętej negatywnymi skutkami Brexit”

współfinansowany w ramach
Programu Operacyjnego Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza,
Działanie: PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii

Cel projektu:

Celem projektu jest zakup maszyn budowlanych. Z jednej strony pozwoli to na zdywersyfikowanie oferty Wnioskodawcy a z drugiej na pozyskanie nowych klientów, w tym lokalnych jak i krajowych firm oraz instytucji zainteresowanych zleceniem robót drogowych i budowlanych. Inwestycja umożliwi złagodzenie skutków Brexit, który doprowadził do istotnego spadku przychodów Spółki. Zdywersyfikowanie oferty i rozpoczęcie świadczenia nowych usług jest dla przedsiębiorstwa szansą na przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez Brexit.

Planowane efekty:

Planowanym efektem projektu jest umożliwienie wzrostu obrotów, zmniejszenie ryzyka operacyjnego działalności oraz podniesienie konkurencyjności firmy poprzez pozyskanie nowych klientów, w tym głównych wykonawców, przedsiębiorstw prywatnych oraz podmiotów zainteresowanych zleceniem usług budowlanych co uniezależni firmę od negatywnych skutków związanych z brexit.

Wartość projektu:

45 377,32 EUR

Dofinansowanie projektu z UE:

36 892,15 EUR