+48/42/687 24 36

Certyfikaty

Dobra praktyka dystrybucyjna (DPD)
Good Distribution Practices (GDP)

Dobra Praktyka Dystrybucyjna (ang. Good Distribution Practice) to praktyka, która gwarantuje bezpieczne przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych. Szczegółowe wytyczne dotyczące GDP określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2016 r.

Gwarancją dostosowania naszej firmy do zgodności z międzynarodowymi wymogami GDP jest przyznany w listopadzie certyfikat GDP w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego farmaceutyków . Świadczy on o zaangażowaniu naszej firmy oraz zwrócenie szczególnej uwagi na jakość wykonywanych usług w łańcuchu dostaw produktów farmaceutycznych.

Pobierz Zaświadczenie GDP (polski)  [pdf, 370KB]
Download Certificate GDP (English) [pdf, 362KB]
Herunterladen Zertifikat GDP (Deutsche) [pdf, 358KB]

ISO 9001 : 2015

Potwierdzeniem przestrzegania wszelkich norm systemu zarządzania uznawanych na całym świecie oraz gwarancją ciągłego doskonalenia naszych usług jest certyfikat jakości ISO 9001 : 2015 przyznany nam w zakresie krajowego oraz międzynarodowego transportu drogowego rzeczy.

Pobierz ISO 9001:2015 (polski)  [pdf, 321KB]
Download ISO 9001:2015 (English)  [pdf, 315KB]